Centrum voor Lysosomale en Metabole Ziekten

Het Pompe Centrum, aan het Erasmus MC in Rotterdam, is een internationaal erkend expertisecentrum voor patiënten met glycogeenstapelingsziekten, in het bijzonder de ziekte van Pompe en de ziekte van Danon.

Binnen het centrum werken de afdelingen Kindergeneeskunde, Klinische Genetica, Ziekenhuis Apotheek, Inwendige Geneeskunde, en Neurologie structureel samen aan wetenschappelijk onderzoek, opleiding en vooral patiëntenzorg. Het centrum heeft eigen gespecialiseerde verpleegkundigen, diëtisten, logopedisten, een (neuro)psychologen/GZ psychologen, maatschappelijk werkers, fysiotherapeuten en zorgpad coördinatoren. Het centrum en werkt intensief multidisciplinair samen met andere specialisten nodig voor optimale zorg en veiligheid voor patiënten. Door de nauwe samenwerking tussen artsen, die voor kinderen en volwassenen zorgen, kunnen we patiënten gedurende hun hele leven volgen.

Wij stellen ons tot doel de toekomst van patiënten voortdurend te verbeteren door de nieuwste behandelingen toe te passen en ook zelf te ontwikkelen. Daarin zijn we succesvol. Eerder ontwikkelden we enzymtherapie voor de ziekte van Pompe. Daarmee werd de ziekte van Pompe de eerste behandelbare erfelijke spierziekte. Ons huidig onderzoek richt zich op volgende stappen in de behandeling zoals gen therapie, antisense oligonucleotiden en regeneratieve geneeskunde (spierstamcellen/iPS cellen), die ook breder toepasbaar zijn. We zijn een erkend klinisch trial centrum voor de nieuwste behandelingen.

Op de nieuwe website van het Pompe Centrum kunt u binnenkort alles lezen over ons centrum, glycogeen stapelingsziekten, de ziekte van Pompe en de ziekte van Danon, onze behandelingen, specifieke informatie voor zorgverleners en het wetenschappelijk onderzoek dat wij binnen ons centrum doen.

Voor nu verwijzen wij u graag door naar de website van het Erasmus MC waar u ook informatie kunt vinden over het Pompe Centrum.

Pompe Centrum Pompe Centrum op erasmusmc.nl